Warning: Undefined array key "l" in /customers/4/6/e/music-life.dk/httpd.www/functions/global-vars.php on line 36 MusicLife - Frivillighedsbaseret Musikhus - Musik Skole
Some graffiti on a wall.

Du er her · MusicLife · Mission & værdier

Mission

Konceptet MusicLife stammer fra et fjerdesemesterprojekt fra foråret 2010 på Roskilde Universitetscenter. Her gik en gruppe musikinteresserede studerende sammen om at udvikle et gratis tilbud, der skulle have til hensigt at styrke socialt udsatte børn og unges interesse for musik - og virke som døråbner til nye konstruktive netværk for børn og unge i socialt belastede områder.

Mål

Det overordnede mål er at give de unge en sund fritidsinteresse med konstante delmål og anerkendelse, så de har noget at arbejde hen imod. Der arrangeres i projektforløbet alt fra større festivals til workshops, hvor også kendte musikere vil medvirke og undervise.

Der er to relaterede niveauer i projektet - det ene er de unge, det andet er samfundet. ”Mission de unge” handler om at skabe en sund musikalsk fritidsinteresse for de unge gennem undervisning i forskellige former for instrumenter og musikgenrer samt at afvikle forskellige musikevents med de unge i fokus.

"Mission samfund" handler om at bedre vilkårene for integration ved at samarbejde på tværs med pårørende, andre frivillige foreninger og øvrige musikalske miljøer, som har samme målgruppe for øje. Vi ønsker at styrke de unges interesse for indlæring og udvide deres samfundsbevidsthed og fællesskabsfølelse, sådan at de føler et medansvar og tager ejerskab over både skolens fysiske rammer, men også over samarbejdet mellem de involverede parter. På sigt vil vi udvide det frivillige og gratis musikskolekoncept til at omfatte andre storbyer i Danmark med socialt udsatte boligområder.

Vision

Vores vision er, at vi med arbejdet i MusicLife kan bidrage positivt til lokalområdet, og at vi sammen med de unge og de frivillige kan skabe nogle spændende musikalske tilbud, som har værdi for de involverede.

Konceptet bygger på værdier som rummelighed, medansvar, sammenhold og sjov.

Værdier

Rummelighed:
Vi vil være mange med forskellig baggrund i MusicLife, så vi skal bestræbe os på at være åbne over for de mangfoldige ressourcer, vi hver især bidrager med.

Medansvar:
MusicLife er en frivillig og selvejende organisation, hvilket forudsætter, at de involverede tager ejerskab og føler ansvar for både hinanden og skolens udstyr.

Sammenhold:
Vi støtter hinanden og skaber den gode atmosfære sammen.

Sjov:
Det skal være sjovt at deltage i MusicLife.