Some graffiti on a wall.

Du er her · MusicLife · Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Vi er indgået i et tæt samarbejde med TK Ungdomsklub , da vi har mange interessefællesskaber. Ud over at huse MusicLife, støtter TK Ungdomsklub også op omkring skolens forskellige aktiviteter med rådgivning og økonomi.

Om TK Ungdomsklub

TK Basement er et gratis ungdomspædagogisk dagtilbud for unge fra 7. klasse og op efter. Basement er tænkt som: Et tilbud med masser af spændende aktiviteter og ture, som de unge er med til at definere og beslutte. Aktivitetsplaner er postet på vores facebook side hver uge. Et tilbud, som de unge kan benytte sig af direkte efter skolen. Her er der mulighed for samvær med vennerne, gode snakke om livets glæder og udfordringer, træning i vores skønne trænings lokaler, lektiecafé med vores dygtig lektiehjælper, m.m. Et overgangstilbud fra fritidsklub til ungdomsklub. Åbningstider: mandag-fredag kl. 15:00 – 18:30 Ungdomsklubben er åbent mandag- torsdag kl. 18:30 – 22:00 og fredag kl. 18:30 – 21:30. Her sørger vi for at skabe attraktive udviklings- og læringsmiljøer for og sammen med de unge. Udover en bred vifte af aktiviteter, bl.a. fodbold, musik, mad, m.m., arbejder vi også med de unges demokratiprocesser og uddannelsesvalg.

Fonde

MusicLife er lige nu støttet af:
Tuborgfondet, Tuborgfondet
A.P Møller Fonde, A.P Møllerske Støttefond
Fonden for Socialt Ansvar, Arnes Børne- og Ungefond
Antonius Fonden, Socialministeriet, 2200 Kultur og Kulturskaberne
Fonden ‘Mer Musik til Byens Børn’, Paragraf 18 midlerne